logo

Privacy Statement

Van Oosterom & Verhagen
Willemstraat 23
2282 CB Rijswijk
NEDERLAND
ovha.nl
info@ovha.nl
KVK 27124256

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Privacy
i. Van Oosterom & Verhagen  neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u
wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Van Oosterom & Verhagen  in deze
een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. Geslacht
iii. Adresgegevens
iv. E-mail
v. Telefoon
vi. Factuurgegevens
vii. Betalingsgegevens
viii. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
ix. Locatiegegevens
x. Gegevens over uw activiteiten op onze website
xi. IP-adres
xii. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. Van Oosterom & Verhagen  kan niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@ovha.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. Van Oosterom & Verhagen  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld;
iii. U van dienst te kunnen zijn op het moment dat u een online bestelling plaatst;
iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Hoelang we gegevens bewaren
i. Van Oosterom & Verhagen  zal uw persoonsgegevens maximaal 24 maanden bewaren om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze
bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via:
info@ovha.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. Cookies
i. Van Oosterom & Verhagen  maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Van Oosterom & Verhagen  hebben,
stuur dan een verzoek naar info@ovha.nl
iii. Van Oosterom & Verhagen  wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom
vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt Van Oosterom & Verhagen  u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Van Oosterom & Verhagen  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Van Oosterom & Verhagen  u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt
uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@ovha.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-
gebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL -
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Van Oosterom & Verhagen  veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

10. BEVEILIGING EN VERSIE
A. Wij nemen het echt serieus
i. Van Oosterom & Verhagen  neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact met ons op via info@ovha.nl.
B. Versie
i. De huidige versie is 20220217

11. VRAGEN
A. Contactpersoon
Van Oosterom & Verhagen heeft B. Simons aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG.
Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene
vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@ovha.nl


Maak vrijblijvend een afspraak

Neem contact met ons op via het contact
formulier en wij zullen z.s.m. reageren